Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden van Blush by Sisi gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen wimpersalon en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

Afspraken

De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk tot 24 uur voor afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt Blush by Sisi 50% van de behandeling in rekening. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Wanneer de cliënt meer dan vijf minuten te laat is, mag de wimpersalon de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs berekenen.

Prijzen

Blush by Sisi vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar gemaakt in de salon en op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Betaling

De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Blush by Sisi vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Blush by Sisi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Tijdens de behandeling kunnen er in overleg foto’s gemaakt worden zonder dat de klant herkenbaar is. Deze foto’s worden bewerkt en eventueel voor educatieve of commerciële doeleinden gebruikt.

Geheimhouding

Blush by Sisi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blush by Sisi verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Blush by Sisi kiest in overleg voor de beste lengte en dikte van de extension zodat deze niet te lang of te zwaar zijn voor natuurlijke wimpers. Indien de client hier vanaf wil wijken is Blush by Sisi niet aansprakelijk voor de gevolgen en vervalt de garantie bij het plaatsen van een nieuwe set. Blush by Sisi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blush by Sisi is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Blush by Sisi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie

Blush by Sisi geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
– De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
– De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen heeft gewreven.
– De cliënt andere producten dan door Blush by Sisi geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
– De cliënt make up / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

Beschadiging & diefstal

Blush by Sisi heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Blush by Sisi meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Blush by Sisi. In het zeldzame geval van irritatie of ontsteking dient dit direct gemeld te worden.
Indien een klacht gegrond is, zal Blush by Sisi de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal het betaalde bedrag voor de gedane behandeling niet terug kunnen vorderen. Eventuele dokterskosten zijn voor mijn eigen rekening.